ΠΩς ΕΓΓΡΑΦΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η εγγραφή στον σύλλογο γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αίτησης η οποία πρέπει να υποβληθεί στη γραμματεία. Με την υπογραφή της αίτησης, το μέλος έχει λάβει γνώση του καταστατικού και αποδέχεται τους κανονισμούς λειτουργίας του συλλόγου.

Ειδικότερα:

 • Κάθε μέλος του Ε.Ο.Σ.Ε. οφείλει να γνωρίζει το καταστατικό του συλλόγου, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ και να συμμορφώνεται σε αυτές.
 • Όλη η λειτουργία του συλλόγου, διαπνέεται από τη Διακήρυξη του Τυρόλου, όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από την παγκόσμια ορειβατική κοινότητα. Ο σύλλογος παρακινεί τα μέλη του να κατανοήσουν και να διαδώσουν τις αρχές που περιγράφονται σε αυτή.
 • Κάθε μέλος, θα πρέπει να γνωρίζει πως μεγάλο φάσμα των δράσεων του συλλόγου, ενδέχεται να γίνεται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη και όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν κατά νου τις εκάστοτε συνθήκες και ασκούν την κάθε αθλητική τους δραστηριότητα με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την προσωπική τους ασφάλεια.
 • Ο Ε.Ο.Σ.Ε. στηρίζεται στις συνδρομές και τις έκτακτες ενισχύσεις των μελών του. Κάθε εγγραφή συνοδεύεται από εφάπαξ καταβολή 5 ευρώ, ενώ εισπράττεται ετήσια υποχρεωτική εισφορά 15 ευρώ (προβλέπεται μείωση ή και απαλλαγή της εισφοράς σε ορισμένες περιπτώσεις). Μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για περισσότερα από 2 έτη, παύει αυτοδικαίως να είναι μέλος του Ε.Ο.Σ.Ε.

Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 5€, ενώ η ετήσια συνδρομή στα 15€.

Αναλυτικότερα οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι:
 • Δικαίωμα εγγραφής 5€
 • Ετήσια τακτική εισφορά 15€
Ειδικές κατηγορίες: 
 • Έφεδροι στρατιώτες κατά τη θητεία τους: Εξαιρούνται
 • Άνεργοι/ες κάτοχοι ειδικού δελτίου ανεργίας ή όχι: Εξαιρούνται
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 10€
 • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών: 10€
 • Για κάθε μέλος ίδιας οικογένειας πέραν του πρώτου: 5€
  
Scroll to Top